Informace o mě

Vítám Vás na mé stránce, jmenuji se Martin Zwierzyna a narodil jsem 22.5.1990 v Českém Těšíně. V roce 2010 jsem zde úspěšně složil maturitní zkoušku na Gymnázium v Českém Těšíně a začal studium na Vysoké škole báňské – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky. V roce 2013 jsem ukončil své bakalářské studium obhajobou bakalářské práce s tématem IS administrace účtů na katedrálních databázových systémech. Pokračoval jsem na navazující studium, které jsem zakončil v roce 2015 obhajobou diplomové práce s tématem Informační systém pro správu databázových systémů, která bylo pokračováním mé původní bakalářské práce. Od poloviny roku 2015 pracuji jako programátor ve společnosti Prosystem spol.s r.o., ve které se zaměřuji hlavně na vývoj webových aplikací v ASP.Net MVC (mj. i SQL Server, Knockout.js). V letech 2015-2016 jsem byl součástí databázové skupiny DBRG (Database Research Group) , kde jsem se zaměřoval na vývoj vývoj in-memory databázových systémů za pomocí B+stromů.

Zkušenosti

Primárně se věnuji vývoji webových informačních systémů v technologiích ASP.NET Webforms či ASP.NET MVC. V kombinaci s těmito technologiemi používám například Knockout.JS pro uživatelsky přívětivější zpracování formulářů, FluentValidation pro validaci modelů, Autofac pro obsluhování doménových modelů aj. Pro přístup k datové vrstvě využivám buď vlastního ORM, nebo již připravených nástrojů ať už EntityFramework pro DML (Data Manipulation Language) nebo i FirstCode pro generování databázového modelu. Při vytváření webových stránek využivám Bootstrap pro dosažení responsivního designu a k němu i související komponenty jak bootbox, iCheck aj. Mimo vývoj webových aplikací také ovládám správu databázových systémů (viz. níže), kterou jsem se naučil při vývoji webové aplikace DB Manager sloužící pro správu databázových účtů na katedrálních databázových systémech Katedry informatiky, Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

  • C# - WinForms, ASP.NET WebForms, ASP.NET MVC, EntityFramework, WCF, CodeFirst, Autofac, FluentValidation, Newtonsoft.Json
  • HTML
  • Javascript - jQuery, Knockout.js, Json
  • CSS / LESS
  • Java - Android
  • SQL - Microsoft SQL Server (T-SQL), Oracle Database (PL/SQL), MySQL, PostgreSQL, DB2, SQLite

Kontakt

Ing. Martin Zwierzyna
Karvinská 1934
Český Těšín 737 01
+420 737 653 368